Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Yönetişimimiz

Sürdürülebilirlik Komitesi ve Alt Çalışma Gruplarının Yapısı

Gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek adına özveriyle çalışıyor, yenilenebilir enerji üretimimizi her geçen gün artırmak için iş süreçlerimizi yürütüyoruz. İçinde bulunduğumuz enerjide dönüşüm çağının ekonomik, çevresel ve sosyal gerekliliklerine uyum sağlayabilmek adına süreçlerimize ve kurumsal yönetimimize sürdürülebilirliği entegre ediyoruz. Yönetim Kurulumuza bağlı Sürdürülebilirlik Komitemiz ve ilgili çalışma gruplarımız sayesinde ülkemizin ve geleceğin ihtiyaçlarına en uygun ve
etkin kararları almaya devam edeceğiz.

Sürdürülebilirliğin farklı yönlerini ve ihtiyaçlarını Sürdürülebilirlik Komitesi’ne bağlı olan Çevre ve İSG, Toplumsal Sorumluluk ve Paydaşlarla Etkileşim, Sürdürülebilir Finansman ve Çalışan Memnuniyeti çalışma gruplarımız aracılığı ile izliyor ve yönetilmesini sağlıyoruz. Bu stratejik ve entegre anlayış sayesinde hem risk ve fırsatları daha iyi yönetiyor hem de yeni trendlere daha esnek bir şekilde uyum sağlayabiliyoruz.

Sürdürülebilirlik Komitesi ve Alt Çalışma Gruplarının Çalışma Esasları Talimatları

      Sürdürülebilirlik Komitesi      
Çalışma Esasları

Çalışan Memnuniyeti
Çalışma Grubu Çalışma Esasları

Toplumsal Sorumluluk ve
Paydaşlarla Etkileşim
Çalışma Grubu Çalışma Esasları

Sürdürülebilir Finansman
Çalışma Grubu Çalışma Esasları

Çevre ve İSG
Çalışma Grubu Çalışma Esasları

Stratejik Odak Alanlarımız

Sürdürülebilirlik Odağı ile Sektörde Büyümek

 • Operasyonel mükemmelliği ve risk
  yönetimini sağlamak
 • Sürdürülebilir finansman sağlamak ve sorumlu yatırımlar yapmak
 • Değerlerimize dayalı iş yapmak
 • Yerel ekonomiyi desteklemek

İnsan Odaklı Çalışma Ortamını Sağlamak

 • Çalışan gelişimini ve memnuniyetini sağlamak
 • Eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılığı sağlamak
 • Bilgi gizliliği ve güvenliğini sağlamak ve yeni iş modellerine uyum sağlamak
 • İş sağlığı ve güvenliği standartlarından ödün vermemek

Çevresel ve Sosyal Sorumluluk Bilinciyle Hareket Etmek

 • Yenilenebilir enerji üretimini artırmak
 • İklim krizi ile mücadele ve emisyon yönetimini sağlamak
 • Çevresel etkimizi en aza indirmek
 • Kurumsal sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmek

Çevresel, Sosyal ve Yönetişim Raporlamalarımız

Üyelik ve İş Birliklerimiz

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi
(UN Global Compact)

UN Global Compact dünya çapındaki şirketlerin stratejilerini ve operasyonlarını insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 İlke‘ye uyumlu hale getirmeleri için desteklerken aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları‘na ulaşılabilmesi için iş dünyasına liderlik eder. Fiba Yenilenebilir Enerji, 2021 yılından itibaren sözleşmenin imzacısı olarak, Birleşmiş Milletler’in hedeflerini destekleyici ve evrensel sürdürülebilirlik ilkelerini destekleyici politikasını sürdürmeye devam etmektedir.

Taahhüdümüze ilişkin mektubumuza ve şirket profilimize bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.


Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzacıları Derneği

69 ülkedeki yerel ağı ve 18.000’in üzerinde şirket imzacısı ile bugün dünyanın en büyük sürdürülebilirlik platformu olan UN Global Compact’ın Türkiye’deki katılımcılarının faaliyetlerinin izlenmesi ve ortak işbirliğinin sağlanması için UN Global Compact Türkiye Ağı tarafından “Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzacıları Derneği” kurulmuştur. Fiba Yenilenebilir Enerji, 2023 yılından itibaren derneğin üyesi olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını destekleyici faaliyetlerini sürdürmektedir.


CDP
(Carbon Disclosure Project / Karbon Saydamlık Projesi)

CDP; yatırımcıların, şirketlerin, şehirlerin, eyaletlerin ve bölgelerin çevresel etkilerini yönetmeleri için küresel beyan sistemini yürüten, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Dünya ekonomisi, CDP'yi kurumsal ve şehir eylemlerine ilişkin en zengin ve en kapsamlı veri setiyle çevresel raporlamanın altın standardı olarak görmektedir. Fiba Yenilenebilir Enerji, 2023 yılında katılımcısı olduğu CDP platformu üzerinden iklim eylemine ilişkin beyanlarını paylaşmayı taahhüt etmektedir.


SBTi
(Science Based Targets Initiative / Bilim Temelli Hedefler Girişimi)

Bilim Temelli Hedefler Girişimi, şirketlerin iklim bilimi ve Paris İklim Anlaşması hedefleri doğrultusunda emisyon azaltma hedefleri belirlemesine yardımcı olmak için kurulmuştur. Bilim Temelli Hedefler Girişimi, şirketlerin sera gazı emisyonlarını azaltmaları için açıkça tanımlanmış bir yol sağlayarak, iklim değişikliğinin en kötü etkilerinin önlenmesine ve geleceğe dönük iş büyümesinin sağlanmasına yardımcı olur.  Bilim Temelli Hedefler Girişimi’nin dünya çapında 4.000’den fazla katılımcısı bulunmaktadır. Fiba Yenilenebilir Enerji, 2023 yılında Bilim Temelli Hedefler Girişimi’nin imzacısı olarak küresel ısınmanın 1,5 oC ile sınırlandırılması için çalışmalarda bulunmayı ve etki azaltımını izlemeyi taahhüt etmiştir.


Kadının Güçlenmesi Prensipleri
(Women's Empowerment Principles)

WEPs Uygulama Rehberi, özel sektör kurumlarına iş yerlerinde ve faaliyet gösterdikleri alanlarda kadının güçlenmesi konusunda yapacakları çalışmalarında yol göstermeyi amaçlamaktadır. Fiba Yenilenebilir Enerji, 2019 yılından itibaren WEPs imzacısı olarak; iş dünyasında kadın çalışanların güçlenmesi için gerekli desteği sağlamaktadır.


Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, uluslararası boyutta çalışmalar yapan ve merkezi Londra’da bulunan Dünya Enerji Konseyi ile teknik bilgi alışverişinde bulunur ve Türkiye'yi temsil eder. Fiba Yenilenebilir Enerji olarak DEK-TMK tarafından oluşturulan çalışma gruplarında yer alarak sektörle ilgili çalışmalara katkı sağlıyoruz.


SKD Türkiye
(İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği)

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye), 2004 yılından beri Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD- World Business Council for Sustainable Development) Türkiye’deki bölgesel ağı ve iş ortağı olarak ekonomik büyümenin ve toplumsal refahın, sürdürülebilir kalkınmanın gelişimine katkıda bulunmayı ve iş dünyasının rekabetçiliğini artırmayı hedefleyen önemli bir platformdur. Fiba Yenilenebilir Enerji, 2021 yılından itibaren SKD Türkiye üyesi olarak sürdürülebilirliği iş stratejilerine entegre ederek çalışmalarına devam etmektedir.


TÜSİAD
(Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği)

1971 yılında kurulan TÜSİAD, Türkiye’nin önde gelen girişimcilerinin ve iş dünyası yöneticilerinin oluşturduğu gönüllü bir iş dünyası kuruluşudur. Fiba Yenilenebilir Enerji olarak TÜSİAD’ın çeşitli çalışma gruplarına aktif olarak katılım sağlamaktayız.


TÜREB
(Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği)

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB), ülkemizdeki rüzgar potansiyelini ekonomiye kazandırmak amacıyla faaliyet gösteren bir çatı sivil toplum kuruluşudur. Fiba Yenilenebilir Enerji olarak ülkemizin rüzgar potansiyelini sektöre kazandırabilmeyi önemsiyor, TÜREB'in çalışma gruplarında yer alarak Türkiye'de rüzgar enerjisi sektörünün gelişmesine aktif olarak katkı sağlıyoruz.


DEİK
(Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu)

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 1985 yılından beri Türk özel sektörünün uluslararası alanda faaliyetlerini geliştirebilmeleri amacıyla dış ticaret, dış ekonomik ilişkiler, yurt içi ve yurt dışı yatırım imkanları konularında faaliyet gösteren kuruluştur. Yurt dışı yatırım fırsatlarını yakından takip edebilmek amacıyla Fiba Yenilenebilir Enerji olarak DEİK üyeliğimizi sürdürmekteyiz.


Sertifikalarımız